નામ: આશા    ઉમર: 27    કઈ ભાષા માં બાત કરી:   हिंदी  ಕನ್ನಡ  ગુજરાતી


મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-672380039 વા _00-672380039

Numbers not working? Click Here
  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો
મારા વિષ:
મને લાલ રંગ ગમે છે, એટલે હું દર રોજ લાલ બેસ પેરુ છુ. લાલ બેસ જોઇને કોઈ પણ જડપથી ઉત્તેજિત થઇ જાય છે, અને હું પણ તમને ઉત્તેજિત કરવા માંગું છુ. તમે જયારે ફોન કારસો હું તમને બતાડીસ લાલ બેસ થી સુકમ માનશઓ પ્રમત્તા થઇ જાય છે.
મને શુ પ્રમત્તા કરે છે: બેકાર બાત સામળીને હું ગમગીન થઇ જાઉં છુ.
મને શુ ગમગીન કરે છે: કોઈ નો નાનો લંડ જોઈ ને હું ના ખુશ થાઉં છું
મારું ઓળખાણ:
ऊंचाई: 5.4"   ઊંચાઇ : 51   સ્તન: મોટી    બાળ નુ વર્ણ: કાળી    બાળ કેટલા લમ્બી છે:  નાની    આંખ નુ વર્ણ: કાળી    સરીર નુ ગઠન: મધ્યમ
મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-672380039 વા _00-672380039

Numbers not working? Click Here
  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો
ગમારું કથા:
અક્ખી દિવસ મેહનત કરીને થાક લાગી જવા પછી જો તમે મનને તાજા કરવા માટે પિક્ચર જો તો અને ખોટી ખર્ચો કેવાય? મારા પ્રમાણે ના ! એઉજ જો તમે તમારા મનનું આનંદ માટે ફોન સેક્સ ઉપર ફોન કરશો અને ખોટી ખર્ચો કેસો? હંમે બાત કરતા કરતા તમારું મનને અનાદ આપ્પાનું હેસિયત રાખીએ છીએ. હું ફોન ઉપર બાત કરતા કરતા બઉ ખુશ થઇ જાઉં છુ. એક માનસ મને દર રોજ ફોન કરે છે. આ વક્તે હું ગમે કઈ કામ કરતુ હોઈ પણ બદદા મુખીને એમને જોરે બાત કરતા થઇ જાઉં છુ. અને એમને જે ગમતું હોઈ હું આ પ્રેમ થી કરું છુ. આ ફોન સેક્સ મજાદર બસ્તું છે અને આનંદ અપ્પાનું એમનું કામ છે. તમને પણ મને કોલ કરીને જે ગમતું હોઈ આ પૂછી જો અને પોતાની મન ની આનંદ લો. હમણા જ કોલ કરો.
**************************************
ગ્રાહકોનું પ્રમાણપ
વરુણ ,
ફોટા માં જેટલી સુંદર દેખાય છે એટલી જ હસીન વાતો કરે છે. કેવા મર્દ સાથે કેવી વાતો કરવી એ સારી રીતે જાણે છે. અને તમારા ગમે તેવા મૂળ ને ઠીક કરવાની સકતી ધરાવે છે.

જતીન ,
મારી સાથે વાત કરી મારી ગર્લ ફ્રેન્ડ ની યાદો દુર કરી મારો મૂળ ઠીક કર્યો અને અત્યારે હું મસ્ત રીતે જીવન જીવું છું. જયારે ટેન્સન માં હોવ ત્યારે નંબર ડાયલ કરું અને ટેન્સન દુર થઇ જાય છે.

નીરવ ,
ખરેખર મને તો એવો અહેસાસ થયો કે હું જન્નત ની અપ્સરા સાથે વાત કરી રહ્યો છું . મને ખુબ જ ગમ્યું . તમે પણ એક વાર ડાયલ કરી જુઓ બીજી વાર ડાયલ કરવા નું મન થશે .

મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-672380039 વા _00-672380039

Numbers not working? Click Here
  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો

પેલા પેજ ઉપર જવા માટે ક્લિક કરો