નામ: કોમલ    ઉમર: 38    કઈ ભાષા માં બાત કરી:   हिंदी  ಕನ್ನಡ  ગુજરાતી


મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-265889003800 વા _00-265889003800

Numbers not working? Click Here
  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો
મારા વિષ:
મારું નામ કોમલ છે અને હું પણ કોમલ છુ. હું કઈ દિવસ સપનું માં પણ વિચાર્યું નોતા કોક દિવસ હું સેક્સ દુન્યા માં આવીને ફોન સેક્સ કરીશું. હું જયારે નાની હતી ત્યારથી બઉ કોમલ છુ એટલે બદદા મને પ્રેમથી કોમલ કઈ છે. કોક પ્રેમ થી મારા સાથે બાત કરવા થી હું આનંદિત થઇ જાઉં છુ અને એમના જોરે કલ્લાક સુધી બાત કરું છુ, પ્રેમ થી હું પ્રમત્તા થઇ જાઉં છુ. મારા સાથે બાત કરીને તમને એકદમ નવા અનુભાબ મળશે.
મને શુ પ્રમત્તા કરે છે: પ્રેમ ની બાત થી હું પ્રમાત્તા થઇ જાઉં છુ.
મને શુ ગમગીન કરે છે: કોઈ પણ માનસ મારા સાથે ગુસ્સો થી બાત કરે તો હું ગમગીન થઇ જાઉં છું.
મારું ઓળખાણ:
ऊंचाई: 5.4"    ઊંચાઇ : 52   સ્તન: મોટી    બાળ નુ વર્ણ: કાળી    બાળ કેટલા લમ્બી છે:  ખભો સુધી    આંખ નુ વર્ણ: કાળી    સરીર નુ ગઠન: મસ્ત ગઠન છે સરીરનું
મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-265889003800 વા _00-265889003800

Numbers not working? Click Here
  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો
ગમારું કથા:
હું જે પેલા કીડું આ ફરીતી બતાઉ છુ, જે કોઈ મારા થી પ્રેમ થી બાત કરે તો એમના માટે હું ગમે તે કરી સકુછુ. મને જે લોકો દર રોજ ફોન કરે છે આ લોકો જોરે બાત કરીને બઉ આનંદ આવે છે. દર રોજ જેટલા નવા લોકો આવે છે અલોકો માં થી હું મિત્રતા પણ કરુછુ. તમે પણ મને ફોન કરીને, મારા સાથે પ્રેમ થી બાત કરો અને હું તમને સ્વર્ગ બતાવીશ.
**************************************
ગ્રાહકોનું પ્રમાણપ
અભિષેક ,
ખબર નહિ પણ એના માં સુ તાકાત છે કે તમારો લોડો ફોન સેક્સ માં પણ ઠગાવી સકે છે . એટલી મીઠી વાતો થી તમારું મન હલકું કરી સકે છે. એક વાર ટ્રાય કરી જુઓ .

રવીન્દ્ર ,
હું આ સેક્સ ની દુનિયા માં નવો છું મને કઈ ખબર નો હતી પણ એને મને ફોન સેક્સ પર બધું સીખ્વાડ્યું અને આજે હું કોઈ પણ છોકરી ને ચરમ સીમા સુધી પહોચાડી સકું છું .

મિતેશ ,
એની વાતો માં સુ જાદુ હતો એ ખબર પડી નહિ પણ એને મને ફોન સેક્સ માં સાચા સેક્સ નો અનુભવ કરાવ્યો. અને મારી સાથે ગર્લ ફ્રેન્ડ ની જેમ વાતો પણ કરી . .

મારા સાથે બાત કરો હવે, મારા નંબર ઉપર ફોન કરો:
_00-265889003800 વા _00-265889003800

Numbers not working? Click Here
  કોઈ મદદ જોઈતુ હોઈ અથબા કઈક પૂછવાનું હોઈ તો અહીં ક્લિક કરો

પેલા પેજ ઉપર જવા માટે ક્લિક કરો