ഇന്ത്യ ഫോണ്‍ മലയാളത്തിലേക്കു നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാഗതം!

മലയാളം ഫോണ്‍ സെക്സ് - മലയാളി പെണ്‍കുട്ടികളുമായി ഫോണ്‍ സെക്സ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഫോണ്‍ സെക്സ്! ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ നിങ്ങളുടെ ഫോണ്‍ വിളിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു!
ഏറ്റവും വിസ്മയനീയമായ മലയാളി ദേശി, മലയാളി ആന്‍റിമാര്‍, മലയാളി പെണ്‍കുട്ടികള്‍ നിങ്ങളുമായി നിങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയില്‍ അതായത് മലയാളത്തില്‍, ഫോണ്‍ സെക്സിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.
ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടവും, ഏറ്റവും സുന്ദരികളും, സെക്സികളുമായ പെണ്‍കുട്ടികളെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുനത്‌, അതും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാഷയില്‍ സംസാരിക്കുന്നവരും!
ഞങ്ങളുടെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി മാത്രം പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാണ്. അവര്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി സ്വയം സ്പര്‍ശിക്കും. നിങ്ങള്‍ വെറുതെ ഒന്നു അവരോടു ഫോണ്‍ ചെയ്തു ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ മാത്രം മതി.
ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങള്‍ക്കു പെണ്‍കുട്ടികളുമായി സംസാരിക്കുവാന്‍ നാണമാകുന്നുവുന്നെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടതു ഇത്ര മാത്രം. ഈ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ അന്യപുരുഷന്‍മാരുമായി രതിക്രീടയില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കു. നിങ്ങള്‍ സ്വയം ഇവരുമായി സംസാരിക്കാന്‍ തയ്യാറാകും വരെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കൂ.
ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഭാശാ ശ്രദ്ധിക്കുക, പിന്നെ കഴിയുന്നതും മര്യാദ പുലര്‍ത്തുക!
ഞങ്ങളുടെ പെണ്‍കുട്ടികളുമായി ഇപ്പോള്‍ തന്നെ സംസാരിക്കുവാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ഹാര്‍ദ്ധവമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവരുടെ സ്വന്തം പേജുകളിലേക്ക് പോകാം.
(The chat is with Indian Girls that speaks English)
_00-67575581155 or _00-67575581155

ഭാരതത്തിലെ ഓരോ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും, രാഷ്ട്രീയപരവും സാമ്പത്തികപരമായുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു പുറമേ ലൈംഗികപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അവകാശമുണ്ടെന്നു ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്‍റെ അടിത്തട്ടില്‍ നിന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇവര്‍ വളരെ പുറകിലാണ്.
ഓരോ ഭാരതീയനും, ഇരുട്ടിന്റെ അന്ധകാരത്തില്‍ പോലും സ്വന്തം ഭാര്യയുമായി സംവദിക്കാന്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കാത്ത ലൈംഗിക വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഞങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈയൊരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങള്‍ ഫോണ്‍ സെക്സ് തുടങ്ങിയത്. തെറ്റിദ്ധരിക്കുമെന്ന ഭയമില്ലാതെ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അവരുടെ കാമ വികാരങ്ങള്‍ തുറന്നു സംസാരിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നു. ലൈംഗികമായ സ്വാതന്ത്ര്യം കാംഷിക്കുന്ന ഓരോ ഭാരതീയനും ഇതൊരു ആദ്യ പടവാവട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.നാഗേഷ്
ഗംഭീരം. ഇത് എങ്ങിനെ പ്രകടിപിക്കണമെന്നു എനിക്ക് അറിയില്ല.. ഇത് ആശ്ച്ചര്യകരമാണ്.

ബാബു
ഞാനീ വെബ്‌സൈറ്റിനെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നു. ആസ്വദിക്കാന്‍ പറ്റിയ നല്ല മലിന സ്ഥലമാണിത്. എല്ലാ നിതംബങ്ങളും, കുണ്ണകളും, പിന്നെ ബഹുവിധങ്ങളും.

മന്നത്ത്
ഓരോ നിമിഷവും ആസ്വദിച്ചു. എപ്പോഴെല്ലാം ഒഴിവുണ്ടോ ഞാന്‍ തീര്‍ച്ചയായും തിരിച്ചു വരും.

മന്ത്ര
ഈ പെണ്‍കുട്ടികളുമായി ചിലവഴിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും സ്വര്‍ണത്തിന്റെ മൂല്യമുള്ളതാണ്. ഒരു ദിവസത്തെ തിരക്കേറിയ ജോലിക്കു ശേഷം ഈയൊരു ഫോണ്‍ കോള്‍ മതി ഒന്ന് കുളിര്‍മ്മയെകാന്‍.

ഗുര്‍ജാര്‍
ഇത്രയും പങ്കിലമായ രീതിയില്‍ ഈ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് സംസാരിക്കുവാന്‍ കഴിയുമ്മെന്നു ഇപ്പോഴും എനിക്കു വിശ്വസിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല.

Jagannath
സ്വപ്നത്തില്‍ പോലും എന്റെ ഭാര്യയോടു ഇരുട്ടിന്റെ അന്ധകാരത്തില്‍ സംസാരിക്കുവാന്‍ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങള്‍, ഈ പെണ്‍കുട്ടികളോട് എനിക്കു തുറന്നു സംസാരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുന്നു.

Jagannath
സ്വപ്നത്തില്‍ പോലും എന്റെ ഭാര്യയോടു ഇരുട്ടിന്റെ അന്ധകാരത്തില്‍ സംസാരിക്കുവാന്‍ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങള്‍, ഈ പെണ്‍കുട്ടികളോട് എനിക്കു തുറന്നു സംസാരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുന്നു.