ਨਾਮ: ਰੂਚਨਿਕਾ    ਉਮਰ: 20    ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ:   ಕನ್ನಡ  मराठी  English  ਪੰਜਾਬੀ


ਮੇਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
_00-265889003870 or _00-265889003870

Numbers not working? Click Here
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਊਹ ਲੋਕ ਜੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਊਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ!! ਇਹ ਇਕ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈ ਇਕ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਦੀ ਵਿਦ੍ਯਾਰਥੀ ਹਾਂ! ਸਾਨੂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਅਨੂੰਭਵ ਚਿਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ ਅੱਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਹੋ ਜੇਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ!! ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਪਸੰਦ ਹੈ!! ਮੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੀ ਹਾਂ ਅੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ!!!
ਮੈੰਨੂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ: ਗਰਮ ਕਾਮ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰਨਾ
ਮੈੰਨੂ ਕੀ ਨਾਪਸੰਦ ਹੈ: ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਮ ਕਰਨਾ
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਂਕੜੇ
ਕਦ: 5.6"   ਭਾਰ: 58   ਸੀਨਾ: ਮਧਿਯਮ   ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ: ਭੂਰਾ   ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ: ਛੋਟੀ   ਅਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ: ਕਾਲਾ   ਬਨਾਵਟ:ਸੇਕ੍ਸੀ
ਮੇਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
_00-265889003870 or _00-265889003870

Numbers not working? Click Here
ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ:
After my engineering graduation i was waiting to join a job and was at home. the opportunity came and in the beginning i was reluctant. Now i know that i have made the right choice. there is freedom. there is job satisfaction and we distribute joy to people. what else we require in a job?
**************************************
ਸਨਦ:
ਪ੍ਰਿਥਵੀ
ਮੈ ਫੋਨ ਕਾਮ ਦੇ ਹਕ਼ ਵਿਚ ਨਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂ ਕੀਤਾ!! ਮੈ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮੂਠ ਮਾਰੀ!! ਊਹ ਸਚ ਮੁਚ ਭੂਤ ਗਰਮ ਹੈ
ਮੇਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
_00-265889003870 or _00-265889003870

Numbers not working? Click Here

ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਪਨਾ